หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
               
               
   
         
               
 
นายแพทย์มงคล ลัคนาเลิศ
         
 
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
         
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
         
               
               
   
นายแพทย์อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์
         
   
นายแพทย์ปฏิบติการ
         
               
               
 
           
 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทั้งหมด 66 คน
         
               
 
ข้าราชการ 16 คน
         
 
พนักงานราชการ 2 คน
         
             
 
ลูกจ้างชั่วคราว 32 คน
         
 
ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน 16 คน
         
             
 
ชาย 19 คน
         
 
หญิง 47 คน
         
 
           
 
           
 
           
Copy Right ©2010 Chalermprakiet Hospital,Nan