หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
   

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 ธ.ค. 2560]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 พ.ย. 2560]

- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบ ดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [3 ต.ค. 2560]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล(PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 ก.ย. 2560]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
ระบบดิจิตอล (PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 ก.ย. 2560]

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [19 ก.ย. 2560]

   
             
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::